Prosjekter og referanser

Mysen fjernvarmeanlegg

November 5, 2021

Fjernvarmeanlegg for Østfold energi i Mysen. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjektering på oppdrag fra RSM. Dette var anlegg nr 4 som vi har bygget sammen med RSM, det er også det største og mest utfordrende av dem.

Hele bygget er fundamentert på peler med solide betong fundamenter/konstruksjoner og stålbygg. Største høyde er de 18 meter høye akkumulatortankene med en vekt på 175 tonn pr. stk., så her måtte man være sikker på at fundamentene var solide. Selve veggskivene er 16 meter høye. Anlegget har en kapasitet på 9,45 MW og hoved energikilden er flis med sekundært gass og strøm.

Anlegget ble overlevert våren 2014

Vi har en stor bredde i våre oppdrag. Alt fra arkitekttegnede hytter og hus med stort detaljnivå til større leilighetskomplekser og industri/næringsbygg.
© Copyright 2022 - oiko.no - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram