Prosjekter og referanser

Stor barnehage for Risør Kommune

November 5, 2021

Et bygg med 48 utvendige hjørner som skal oppleves vedlikeholdsfritt.

Det er et oppdrag for en solid håndverker!

I 2010 flyttet den kommunale barnehagen, Fargeskrinet, inn i nye lokaler på Søndeled i Risør kommune. Barnehagen har fire avdelinger med med 72 barnehageplasser for 0-6 år. 18 ansatte har sin arbeidsplass i Fargeskrinet. Rundt barnehagen er det opparbeidet et stort uteareal hvor barna kan utfolde seg.

I hjertet av barnehagen, hvor alle avdelingene møtes,

er det et stor felles oppholdsrom. Dette benyttes bla. til teater og konserter for barnehagen.

De ansatte har fått en hel avdeling med stort møterom, pauserom, kontorer og bad.

Konstruksjon

Mesel & Sønner hadde totalansvar for bygget og barnehagens uteområder. Bygget er totalt på 1100 kvadratmeter over et plan. Reisverket er av trekonstruksjon med beiset kledning. Innvendig er det benyttet lyddempende gulv. Veggene består av tre. Eik er benyttet på slitasje utsatte områder rundt dører.

Barnehagen er utstyrt med mange store og mindre vinduer. Flere er montert i barnehøyde slik at også de minste barna kan se ut.

Styrer Haldis Carlsen fremheve den unike og gode akustikken i bygget som gjør det optimalt for de som arbeider og oppholder seg i barnehagen.

Brukerens behov

Under byggeprosessen ble de ansatte oppfordret til å bli med å forme bygget etter deres ønsker og behov.

-Vi hadde en fin dialog med Mesel gjennom hele perioden. Vi som brukere ble tatt med i prosessen og rådspurt, forteller Haldis Carlsen.

Solid! 

Etter å ha arbeidet i det nye barnehagebygget i mer enn fem år slår hun fast at bygget fremstår som «Solid og godt!».

-Bygget oppleves som vedlikeholdsfritt selv etter fem år, sier hun.

Vi har en stor bredde i våre oppdrag. Alt fra arkitekttegnede hytter og hus med stort detaljnivå til større leilighetskomplekser og industri/næringsbygg.
© Copyright 2022 - oiko.no - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram