Vi har hatt ansvaret for de utvendige tømrerarbeidene på dette bygget. Bygget vil romme 28 leiligheter og parkeringskjeller når det står ferdig.