Fjernvarmeanlegg Drangedal

Fjernvarmeanlegg for Drangedal kommune. Vi hadde ansvaret for alle bygningsmessige arbeider samt prosjekteringen. Siden anlegget ligger i ett område hvor mange går tur er det lagt vekt på en god estetikk. Det er også mulig å følge prosessen via en skjerm som er...

Mysen fjernvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg for Østfold energi i Mysen. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjektering på oppdrag fra RSM. Dette var anlegg nr 4 som vi har bygget sammen med RSM, det er også det største og mest utfordrende av dem. Hele bygget er...

Kiwi Risør

  Totalentreprise på bygging av ny Kiwi butikk, bowlinghall, cafe og treningssenter med Squash hall. De eksisterende butikklokalene ble også rehabilitert. Det var A7 arkitekter som sto for utformingen. Totalt 3000 m2. Bygget sto ferdig våren 2006....

Myra varmesentral, Arendal

Fjernvarmeanlegg for AT skog og Arendal kommune. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjekteringen. Bygget består av en betongsilo, kjeller for akkumulatortank og generell fundamentering i betong. Veggene bygges med trematerialer av estetiske...

Moland biovarme

Myra varmesentral på Akland i Risør for RSM og AT skog. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider og prosjekteringen av disse. Anlegget leverer varme til hele industriområdet Siva Akland. Effekt 3,5 MW Bygget sto ferdig sommeren 2010

Bosvik Vannverk

Komplett ombygging og tilbygg av Bosvik vannverk for Risør kommune. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider og koordineringen av prosjektet. Her er det bygget med en kombinasjon av betong, mur og stål. Tilbygget er på 300 m2 samt rehabilitering av 200 m2 og...