Fjernvarmeanlegg for Drangedal kommune. Vi hadde ansvaret for alle bygningsmessige arbeider samt prosjekteringen. Siden anlegget ligger i ett område hvor mange går tur er det lagt vekt på en god estetikk. Det er også mulig å følge prosessen via en skjerm som er plassert på innsiden av den store vindusflaten. Bygget ble ferdigstilt våren 2013. Kapasitet 3,5 MW

1212 1214