Her har vi bygget 3 av 4 stk firmannsboliger og holder nå på med bygg nr. 4. Det er arkitekt Goutbeek as som har utformet boligene på oppdrag for byggherre, Glastad panorama as. Her er det lagt vekt på å bygge leiligheter som er gode å bo i og vi har derfor lagt inn en etasjeskille med hulldekker og påstøp i betong. Da har man eliminert lyd problematikken som man ofte opplever i slike bygg. Bygg nr 3 ble ferdigstilt våren 2017 og siste byggetrinn overleveres mai 2018. Det er fremdeles ledige leiligheter i bygg 4.