Vi utførte dette oppdraget som en totalentreprise for Risør eiendom. Bygget består av 6 leiligheter med til hørende fellesarealer, heis, uteområder og parkering samt en enebolig som inngår i prosjektet. Det er arkitekt Myraker as som har stått for utformingen.

Bygget sto ferdig juni 2013.