Vi vant konkurransen om bygging av ny Metodistkirke i Arendal i en konkurranse med 6 spesielt inviterte firmaer. Vi hadde ansvaret for alle bygningsmessige arbeider samt koordineringen av de tekniske fagene. Oppdraget ble utført fra mai 2016 til desember 2016. Det er Trafo arkitektur as som har stått for den arkitektoniske utformingen.