Vi vant oppdraget med bygging av omsorgsleiligheter for Gjerstad kommune. Oppdraget besto i å bygge 4 stk leiligheter med tilhørende personal del. Utgangspunkten var en enebolig fra 70/80 tallet som skulle total renoveres og bygges på. Det har vært spesielt fokus på universell utforming samt å tilfredstille husbankens strengere krav for tilskudd til denne type leiligheter. Bygget sto ferdig før nyttår 2015.

2016-02-05 15.22.552016-02-05 15.16.582016-02-05 15.14.33DSC_01472016-02-05 15.13.562015-12-08 13.38.14DSC_016020150615_095807 20150708_135511 20150803_115410