Vi har nå ferdigstilt byggetrinn 1 og 2 på Risørholmen og jobber nå med parkeringskjeller og byggetrinn 3. Første byggetrinn som besto av totalt 21 enheter, eneboliger, 2-mannsboliger og leiligheter ble ferdigstilt juni 2020. Trinn 2 som inneholder 3 rekkehus og 6 leiligheter ble ferdigstilt april 2021. Nå jobbes det med parkeringsanlegget med 100 plasser. Dette anlegget blir liggende under hele midten av øya og vil ligge under hele byggetrinn 3. Byggetrinn 3 som består av totalt 19 enheter har oppstart er mai/juni 2021 med ferdigstillelse juni 2022. Prosjektet utføres som en totalentreprise.

bilder fra trinn 1:

Byggeplasskamera med oppdaterte bilder.