Første byggetrinn ble ferdigstilt juni 2020. Trinn 2 som inneholder 3 rekkehus og 6 leiligheter er nå godt i gang og skal ferdigstilles våren 2021. Det samme gjelder parkeringsanlegget med 100 plasser. Dette anlegget blir liggende under hele midten av øya og vil ligge under hele byggetrinn 3. Byggetrinn 3 som består av totalt 19 enheter har forventet oppstart er mai/juni 2021 med ferdigstillelse juni 2022.

bilder fra trinn 1:

Byggeplasskamera med oppdaterte bilder.