Et bygg med 48 utvendige hjørner som skal oppleves vedlikeholdsfritt.
Det er et oppdrag for en solid håndverker!
fasade2_300

I 2010 flyttet den kommunale barnehagen, Fargeskrinet, inn i nye lokaler på Søndeled i Risør kommune. Barnehagen har fire avdelinger med med 72 barnehageplasser for 0-6 år. 18 ansatte har sin arbeidsplass i Fargeskrinet. Rundt barnehagen er det opparbeidet et stort uteareal hvor barna kan utfolde seg.

I hjertet av barnehagen, hvor alle avdelingene møtes,terasse_200
er det et stor felles oppholdsrom. Dette benyttes bla. til teater og konserter for barnehagen.

De ansatte har fått en hel avdeling med stort møterom, pauserom, kontorer og bad.

Konstruksjon
Mesel & Sønner hadde totalansvar for bygget og barnehagens uteområder. Bygget er totalt på 1100 kvadratmeter over et plan. Reisverket er av trekonstruksjon med beiset kledning. Innvendig er det benyttet lyddempende gulv. Veggene består av tre. Eik er benyttet på slitasjeutsatte områder rundt dører.

Barnehagen er utstyrt med mange store og mindre vinduer. Flere er montert i barnehøyde slik at også de minste barna kan se ut.

Styrer Haldis Carlsen fremhever den unike og gode akustikken i bygget som gjør det optimalt for de som arbeider og oppholder seg i barnehagen.

Brukerens behov
Under byggeprosessen ble de ansatte oppfordret til å bli med å forme bygget etter deres ønsker og behov.

-Vi hadde en fin dialog med Mesel gjennom hele perioden. Vi som brukere ble tatt med i prosessen og rådspurt, forteller Haldis Carlsen.

haldis_karlsen_200Solid!
Etter å ha arbeidet i det nye barnehagebygget i mer enn fem år slår hun fast at bygget fremstår som «Solid og godt!».

-Bygget oppleves som vedlikeholdsfritt selv etter fem år, sier hun.