Våre tjenester

Enebolig

Vi har kontakt med flere arkitekter og kan hjelpe deg med ditt prosjekt. Du får da en bolig som er tilpasset dine behov og budsjett samtidig som du får en skreddersydd bolig med god stedstilpasning. Vi bygger også boliger der kunden allerede har fått boligen tegnet. Ta kontakt så hjelper vi deg i gang med ditt prosjekt!

Hytter

Vi har de siste årene bygget en rekke spennende hytter og har opparbeidet oss god kompetanse på samarbeid med byggherre og arkitekter. Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Offentlige bygg

Helt siden oppstarten har vi hatt en rekke oppdrag for kommunene på Sørlandet. Har blant annet bygget skoler, barnehager, omsorgsleiligheter, administrasjonsbygg, renseanlegg, vannverk, mm.

Rehabilitering

Gjennom mange år i bransjen har vi utviklet god kompetanse på ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse både for private og offentlige kunder.

Leilighetsbygg

Vi bygger fleremannsboliger og leilighetsbygg på oppdrag fra profesjonelle utbyggere. Er da ofte med tidlig i prosessen for å optimalisere bygget i forhold til arealutnyttelse og økonomi.

Næringsbygg

Vi har spesialisert oss på optimalisering av pris, kvalitet og byggetid ved bygging av industri, kontor og næringsbygg. Der vi sammen med våre samarbeidspartnere går inn i hvert enkelt prosjekt å tilpasser bygget til tomten, kundens behov og budsjett.

Betongarbeid

Vi har lang og god erfaring med mange forskjellig typer betongarbeider og utfører alt av gulv, vegger, etasjeskiller og elementmontasje. Har også de siste årene utført vanntette betongkonstruksjoner i forbindelse med renseanlegg for både vann og avløp.